Διδάσκοντες

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα-Προσομοίωση
dimosthe[at]hua[dot]gr
+30 210 9549420
Γραφείο: 4.5, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 11:00 - 13:00

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~dimosthe

Μάρα Νικολαΐδου

Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Κατανεμημένα Συστήματα, Μοντελοποίηση Συστημάτων και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
mara[at]hua[dot]gr
+30 210 9549410
Γραφείο: 4.1, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 16:00 - 18:00

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~mara

Μαλβίνα Βαμβακάρη

Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Πιθανότητες-Συνδυαστική-Στατιστική και Εφαρμογές
mvamv[at]hua[dot]gr
+30 210 9549404
Γραφείο: 5.2, 5ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη και Τετάρτη 12:00 - 14:00

Προσωπική ιστοσελίδα: http://dit.hua.gr/~mvamv

Θωμάς Καμαλάκης

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους, Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας
thkam[at]hua[dot]gr
+30 210 9549406
Γραφείο: 4.4, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 08:30 - 10:30

Προσωπική ιστοσελίδα: https://galaxy.hua.gr/~thkam/

Ηρακλής Βαρλάμης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Δεδομένων
varlamis[at]hua[dot]gr
+30 210 9549405
Γραφείο: 5.1, 5ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 11:00 - 13:00

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~varlamis/

Γεώργιος Δημητρακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα και Τηλεματικές Εφαρμογές
gdimitra[at]hua[dot]gr
+30 210 9549426
Γραφείο: 4.2, 4ος όφορος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 08:30 - 10:30

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~gdimitra

Δημήτριος Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός
michail[at]hua[dot]gr
+30 210 9549411
Γραφείο: 5.5, 5ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 11:00 - 13:00

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~michail

Χρήστος Μιχαλακέλης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων
michalak[at]hua[dot]gr
+30 210 9549414
Γραφείο: 4.7, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 11:00 - 13:00

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~michalak

Κωνσταντίνος Τσερπές

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό
tserpes[at]hua[dot]gr
+30 210 9549413
Γραφείο: 4.6, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 13:00 - 15:00 το χειμερινό εξάμηνο, κάθε Δευτέρα 10:00 - 12:00 το εαρινό εξάμηνο

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~tserpes

Παναγιώτης Ριζομυλιώτης

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Κρυπτογραφία
prizomil[at]hua[dot]gr
+30 210 9549556
Γραφείο: 4.4, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 13:00 - 15:00

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~prizomil/

Γεώργιος Κουσιουρής

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες και Απόδοση Υπηρεσιοστρεφών Εφαρμογών και Υποδομών
gkousiou[at]hua[dot]gr
+30 210 9549409
Γραφείο: 3.5, 3ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 12:00 - 14:00

Τέτα Σταμάτη

Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
teta[at]hua[dot]gr
+30 210 9549425
Γραφείο: 4.3, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Παρασκευή 12:00 - 14:00

Κλεοπάτρα Μπαρδάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού και Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
cleobar[at]hua[dot]gr
+30 210 9549419
Γραφείο: 4.3 Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 13:00 - 15:00

Χρήστος Δίου

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
cdiou[at]hua[dot]gr
+30 210 9549449
Γραφείο: 3.5, 3ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τετάρτη 10:00 - 12:00

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.linkedin.com/in/christos-diou/

Γεώργιος Θ. Παπαδόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Γραφικά υπολογιστών και υπολογιστική όραση
G.th.papadopoulos[at]hua[dot]gr
+30 210 9549436
Γραφείο: 3.4, 3ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 13:00 - 15:00

Προσωπική ιστοσελίδα: https://g.th.papadopoulos.dit.people.hua.gr/

Άγγελος Χαραλαμπίδης

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Γλώσσες Προγραμματισμού και Συστήματα Λογισμικού
acharal[at]hua[dot]gr
+30 210 9549435
Γραφείο: 3.4, 3ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 12:00-14:00