Μέλη ΕΔΙΠ

Βασίλειος Δαλάκας

Μέλος ΕΔΙΠ, Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής
vdalakas[at]hua[dot]gr
+30 210 9549441
Γραφείο: 3.2, 3ος όροφος, Ώρες γραφείου: -

Προσωπική ιστοσελίδα: http://galaxy.hua.gr/~vdalakas

Ανάργυρος Τσαδήμας

Μέλος ΕΔΙΠ, Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής
tsadimas[at]hua[dot]gr
+30 210 9549418
Γραφείο: 3.1, 3ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Παρασκευή 10:00 - 13:00

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~tsadimas