Αναζήτηση Μαθημάτων

ΠΜΣ28Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ27Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ26Ποσοτικές Μέθοδοι και Λήψη Αποφάσεων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ25Στρατηγική και Οικονομική των Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ24Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Επιλογής 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ23Μέθοδοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ22Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Χειμερινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ21Οπτικές Επικοινωνίες

Κατεύθυνση :
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Υποχρεωτικό 2ης κατεύθ.
More Detail

ΠΜΣ20Διοίκηση Έργων

Κατεύθυνση : 2η, 3η
Εξάμηνο : Εαρινό
Τύπος : Επιλογής 2ης κατεύθ., Υποχρεωτικό 3ης κατεύθ.
More Detail
1 2 3

Search For Courses