Σπούδασε τις τεχνολογίες αιχμής! Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική και Τηλεματική 1η Κατεύθυνση
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
Full-stack developer check
Data analytics & A.I check
Internet-of-things check
2η Κατεύθυνση
Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών
και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
Devops check 5G check Security check
Devops check
5G check
Security check
2η Κατεύθυνση
Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών
και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
3η Κατεύθυνση
Πληροφοριακά Συστήματα
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Omnichannel check
Digital Marketing check
Digital Transformation check

Web Technologies & Applications

1st Flow

Next Generation Network & Service Administration

2nd Flow

Information Systems in Business Administration

3rd Flow

Applications 2023-2024

The call for the current year (2023-2024) has been completed.

For the upcoming academic year, stay tuned to our website. The call will be available in Spring 2024.

Subject

The subject of the M.Sc. program in “Informatics and Telematics” is the education of graduates from Universities and Technical Educational Institutes (TEI) in specialized topics and applications of Computer Science and Telecommunications. This includes, but is not limited to, the fields of network-centric information systems, internet technologies and electronic services, data analysis and management, and the efficient development and operation of information systems for the benefit of organizations investing in these areas. Emphasis is placed on the Telecommunications sector, which is related to network and internet technologies and has specific applications in areas such as education, economy, health, and transportation.

PROGRAM PURPOSE
PROGRAM GOALS
RESEARCH
ALUMNI

The M.Sc. program aims to:

  • Provide specialized knowledge in the fields of Applied Informatics and Telecommunications, so that its graduates can meet the needs of both public and private sector personnel.
  • Foster the development of high-level student research, funded by the program’s resources.
  • Contribute to the production and promotion of new scientific knowledge.
  • Recognize excellence by rewarding distinguished students.
  • Provide continuous support to graduates through the University’s Career Office.

Through a modern educational program and by utilizing distance learning techniques, the M.Sc. aims to:

  • In shaping a framework of research and teaching collaboration with Universities and other Institutions in Greece and abroad, a significant number of instructors result from Universities in Greece and abroad, as well as from public or private entities and organizations.

  • Enhancing the mobility of students and teaching staff to research centers or Universities in Greece and abroad for conducting research and participating in conferences.

  • Showcasing the research work of students at international and Greek conferences, where students are invited to present their research papers.

The department's priority research axes are as follows:

a) The design and implementation of innovative electronic telecommunication services.

b) The development and design of appropriate information systems to support these services.

c) The development of suitable network technologies for the transmission of necessary information to and from the end user.

Graduates from all three specializations have exceeded 400 since the initiation of the postgraduate program in 2012.

 

Search for Courses